Safeplay 80

Bezpieczna nawierzchnia - Safeplay 80 (HIC 2,4m)

Nawierzchnia bezpieczna Safeplay zabezpiecza potencjalny upadek z urządzeń placu zabaw. Spełnia wymagania normy PN EN 1177:2009. Najważniejszym aspektem bezpieczeństwa jest ochrona przed urazem głowy dziecka podczas upadku z danej wysokości.

Każde urządzenie na publicznym placu zabaw powinno posiadać certyfikat z zaznaczeniem wysokości upadku. Na tej podstawie dobieramy odpowiednią grubość nawierzchni bezpiecznej Safeplay.

Przykład: Dla huśtawki wysokość upadku może wynosić 1,5m. Dobierając nawierzchnię Safeplay o grubości 40mm mamy pewność, iż wysokość 1,50m będzie zabezpieczona według normy PN EN 1177.

Grubości nawierzchni bezpiecznej Safeplay:

80mm - zabezpiecza wysokość upadku do 2,4m

 

Zapytaj o produkt

Komentarze

Przykładowe produkty

© Safeplay Paweł Niewczas - tel.: (+48) 508 070 589 - email: info@safeplay.pl