Safeplay 120

Bezpieczna nawierzchnia - Safeplay 120 (HIC 3,2m)

Nawierzchnia bezpieczna Safeplay zabezpiecza potencjalny upadek z urządzeń placu zabaw. Spełnia wymagania normy PN EN 1177:2018. Najważniejszym aspektem bezpieczeństwa jest ochrona przed urazem głowy dziecka podczas upadku z danej wysokości.

Każde urządzenie na publicznym placu zabaw powinno posiadać certyfikat z zaznaczeniem wysokości upadku. Na tej podstawie dobieramy odpowiednią grubość nawierzchni bezpiecznej Safeplay.

Przykład: Dla huśtawki wysokość upadku może wynosić 3,2m. Dobierając nawierzchnię Safeplay o grubości 120mm mamy pewność, iż wysokość 3,2m będzie zabezpieczona według normy PN EN 1177.

Grubości nawierzchni bezpiecznej Safeplay:

120mm - zabezpiecza wysokość upadku do 3,2m

 

Zapytaj o produkt

Komentarze

Przykładowe produkty

© Safeplay Paweł Niewczas - tel.: (+48) 508 070 589 - email: info@safeplay.pl